Dokument.

 

Medlemsavgifter.

Avgifter.

 

Lövsta Båtklubbs stadgar och riktlinjer.

Stadgar.

Riktlinjer för arbete med miljöfarliga ämnen.

 

Blankett för medlemsansökan och ändring av medlemsskap.

Ett medlemskap med båt, innebär att man har arbetsplikt minst två gånger per år samt ett antal båtvakter.

Medlemsansökan.

Copyright © All Rights Reserved webmaster@lovstabk.se