Dokument.

 

Medlemsavgifter.

Avgifter.

 

Lövsta Båtklubbs stadgar och riktlinjer.

Stadgar.

 

Miljöpolicy Lövsta Båtklubb.

 

Blankett för medlemsansökan och ändring av medlemsskap.

Ett medlemskap med båt, innebär att man har arbetsplikt minst två gånger per år samt ett antal båtvakter.

Medlemsansökan.

Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                                           webmaster@lovstabk.se