Rodret.


På rodret finns en graverad skylt med text som lyder.

 

Hon hade gått med tegel men gick nog utan segel. Ty hon var en pråm, vi fann henne i lera under en ponton. Som minne hennes roder får statera. Ullrik, Anton, Peter, Lars och Inge reste rodret därav som minne, detta hände i nödens år anno 1991 i februari månad, som var som tidig vår. Anton ristade runorna.