Styrelsen.


Ordförande:

Göran Karlsson.

goran.ko.karlsson@gmail.com

Mob.nr: 0703118284


Vice ordförande:

Gunnar Carlsson.

lidagard@gmail.com

Mob.nr: 0708244250


Hamnkapten:

Urban Karlsson.

urban.karlsson@hotmail.com

Mob.nr: 0708975053


Sekreterare:

Birgitta Wulkan
birgittawahlstedtwulkan@hotmail

Mob.nr: 0736222195


Kassör:

Agnetha Emthen.

agnetha@ladugardens.se

Mob.nr: 0708550491


Suppleant:

Christer Feldt.

christer@ekonomibalans.com

Mob.nr: 0706022998


Suppleant:

Lars Fridman.
lafri70@hotmail.com
Mob.nr: 0709446606


Suppleant:
Harri Kiiski

harrikiiski2@gmail.com

Mob.nr: 073 9593307


Valberedare:

Mikael Wallen.
mikael.wallen@hotmail.com
Mob.nr: 0735429777


Valberedare:

Henrik Kvarnlöt
henrik@speak4you.se
Mob.nr: 0730400790


Revisorer:

Inger Feldt

Ylva Ögren.

Wilhelm Falk, Suppleant.