Kalendarium.


Sjösättning 1 maj    Arbetsdag 9 maj


Torrsättning 9 okt    Arbetsdag 3 okt


Årsmöte 30 nov