Kalendarium 2022.


Sjösättning 7 maj    Arbetsdag 15 maj


Torrsättning 8 okt    Arbetsdag 2 okt


Årsmöte 1 dec